HOME
 biorezonanční přístroje
 oberon system quantum
 oberon titanium aurum
 plazma generátor AWL
HARMONIZÉR
kontakt

Megadrops.eu
Quantum Generator AWL
Oberon Quantum

Zónostabil a Zónostabil plus

Zónostabil je prvním přístrojem na světě, který využívá prostorové energo-informační holografické pole a pracuje s volnou energií na radionické bázi. Tento přístroj je speciálně sestrojen na odrušení několika druhů patogenních zón a stabilizování ochranného energetického pole v každém prostoru (Vašem bytě, chatě, autě, na pracovišti...).

Zonostabil obsahuje 3 programy:

1) Odstranění škodlivých účinků geopatogenních a elektromagnetických zón.
2) Odstranění škodlivých účinků tvarových zón.
3) Odstranění škodlivých účinků psychosomatických zón.

Přístroj zapneme centrálním vypínačem a ihned začnou pracovat všechny tři uvedené programy. Lidé, kteří mají zvýšenou citlivost, poznají změnu prostředí již během jedné minuty. Minimální dosah odrušení přístroje je kruhový disk o šířce 25 m a výšce 12 m.

1. Program. Odrušení škodlivých účinků geopatogenních a elektromagnetických. zón.

Co jsou geopatogenní zóny a jak vznikají?
Geopatogenní zóny vznikají nehomogenitou kůry zemského povrchu, například nad podzemními toky či prameny, rudnými ložisky a podobně. Tím, že mění tvar siločar magnetického pole naší planety, ovlivňují jeho hustotu, včetně vytváření sekundárních magnetických polí. Vytvářejí se stejnosměrná elektrická pole na rozhraní různých elektrických vodivostí (tzv. geostatická pole). Tato pole mají různou intenzitu a míru škodlivosti.

Rozdělení patogenních zón podle škodlivosti:
1) Slabá: na hranici poznatelnosti, účinky organismus snadno eliminuje.
2) Dobře rozpoznatelná: účinky zdravý organismus dokáže dlouho eliminovat. Nemocného člověka však již zřetelně oslabuje a proces léčby prodlužuje.
3) Silná: oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita, její účinky zdravý organismus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje stálé obtíže,které se ani léčbou nezlepšují , případně ještě zhoršují.
Cena: 7.000,-
Zonostabil plus
Cena: 4.507,-
Zonostabil

Další stupně patogenních zón:
4) Silná nervozita, nespavost, dysfunkce orgánů, zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a nemoci, které se však pobytem mimo zónu rychle zlepšují. Zdravý organismus dokáže po krátký čas vzdorovat, nemocný již nikoliv.
5) Vznik nezhoubných malformací, neklid doprovázející člověka i mimo zónu, dysfunkce orgánů, které se pobytem mimo zónu nelepší a je nutno je léčit, totéž s bolestmi, nervový stav je podobný stresu.
6) Vznik silných degeneračních změn a prekanceróz, deprese, bolesti neznámého původu nereagující na terapii, vystupňované obtíže předchozího stupně.
7) Během let vznik mutací a kancerogenních změn, může ale nemusí být nervová reakce (jedná se oblast prahu nervové reaktivity). Člověk pozoruje ztrátu svých fyzických sil, organismus rychle stárne.
8) Vznik zhoubného bujení během několika let, ale chybí již zcela nervová reakce, a proto se v této zóně může cítit o něco lépe než v předchozí (je zákeřná). Poruchy orgánů tedy nejsou tak markantní (i když jsou těžké), bolesti většinou nervový systém není schopen přenést, spíše je patrná apatie, mírné přiotrávení špatně vyloučenými metabolickými produkty.

Dále existují ještě silnější zóny až do čísla 12, které se běžně nevyskytují, ale mohou způsobit smrt za několik měsíců, někdy dokonce ii hodin. Děti, nemocní a těhotné ženy jsou na tyto zóny až o dva stupně citlivější. Čím vyšší stupeň, tím kratší čas pobytu v zóně stačí pro vznik obtíží.

Dnes je všeobecně známo, že televizory, počítače, monitory, mikrovlnné trouby, mobilní telefony, transformátory, elektrické stroje a jejich vedení vyzařují negativní elektromagnetické záření. Delší pobyt v takovém prostoru způsobuje únavu a celkovou vyčerpanost. Pokud jsou tato pole velmi silná, způsobují leukémii, odvápnění, rozpad některých buněk a další nemoci v našem organismu. Program dokáže velmi účinně působit na některé špatné neharmonické kmitočty, které se v těchto zářeních nacházejí a tím dokáže silně omezit škodlivé účinky těchto záření.

2. Program. Odstraňování škodlivých účinků tvarových zón.

Tento škodlivý druh záření vzniká všude tam, kde se nacházejí velmi špičaté předměty, např. jehelníček, ale také některé špičaté tvary listů rostlin nebo ostré hrany okolo 90°, např. rohy místností, ostré hrany nábytku a trámů v místnostech, nebo při určitých zakřiveních, jako jsou železné armatury ve tvaru I nacházejících se v podlahách a stropech našich domovů. Škodlivá tvarová záření vznikají také při špatně zakřivených tvarech některých předmětů, jako jsou některé tvary sklenic nebo nádob. Pobyt v prostoru ovlivněném tvarovým zářením oslabuje organismus hlavně v prvních třech energetických centrech (čakrách). Program také ruší škodlivé vyzařování čárových EAN kódů, zrcadel a vysoce leštěných ploch. Dává celkově prostor do rovnováhy dle FENG - ŠUEJ.

3. Program Odstraňování škodlivých účinků psychosomatických zón.

Tyto zóny vznikají v místech, kde je velká koncentrace lidí na jednom místě, např. autobusové zastávky, vlaková nádraží, čekárny, nemocnice, obchody, ale i v domovech, kde se lidé často hádají, mají mezi sebou špatné vztahy, nebo kde jsou lidé těžce nemocní. Velmi silné psychosomatické pole vznikne také tam, kde zemře nějaký člověk nebo kde se stala nějaká tragédie. Pokud se tato energetická pole neodstraní, velmi silně působí na lidi, kteří žijí v tomto prostoru. Při spuštění tohoto programu se do dvaceti sekund vyčistí prostor v dosahu 12 m od přístroje. Opakované čištění potom probíhá automaticky co půl hodiny. Kromě toho dokáže tento program vyčistit negativní energii z nábytku, pevných předmětů, kůže i oblečení.

ZONOSTABIL plus

Druhá generace přístroje ZONOSTABIL plus obsahuje navíc energo-holografickou pyramidu. Po spuštění vznikne energetická pyramida s frekvencí bílé barvy, velikosti základny 3x3m, intenzity 50%. Přístroj se pak nachází přesně ve středu základny. Pokud přiložíme z druhé strany přístroje na určitou vybranou veličinu a plošku prst (barva, velikost, intenzita) a podržíme ho na ní 10 vteřin, nastaví se ihned nové parametry. Nastavená 50% intenzita odpovídá normální intenzitě běžné pyramidy. Můžeme ji využít k relaxaci, meditaci, doplnění energie i léčení příslušnými barvami. Dobu pobytu kontrolujte, aby nedošlo k přebití organismu, což se může projevit nevolností, točením hlavy atd. To je u každého člověka je to individuální. Při nastavení na 100% intenzity je doporučená doba asi 40 minut.

Copyright © energylife.cz 2010