HOME
 biorezonanční přístroje
 oberon system quantum
 plazma generátor AWL
 ZONOSTABIL
HARMONIZÉR
kontakt

Megadrops.eu
Quantum Generator AWL
Oberon Quantum

OBERON TITANIUM AURUM - V současné době už se nevyrábí, nahradil ho plně automaticky Oberon Systém Quantum

OBERON TITANIUM AURUM s vylepšeným poloautomatickým softverem Metapathia 1.3 Plus + rozšířené databáze potravin, bylin, patogenu a doplńků stravy.

Možnost dokoupení update z nižší verze na vyšší.

Pro obsluhu přístrojů a správného vyhodnocení dat je nutné odborné zaškolení firemním specialistou v rozsahu min 10 hodin ukončené certifikátem. Cena školení 6.000,- Kč

Princip funkce a provozu

Přístroj funguje podle principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních struktur. Ovlivněním externích elektromagnetických polí ztrácejí magnetické momenty molekulárních proudů v přidaných centrech nervových buněk kortexu svou původní orientaci, což má za následek chybné vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů, čímž vyvolávají nestabilní metastabilní stavy. Desintegrace těchto stavů působí jako iniciovaný signál. Vyjádřeno fyzikálně je tento přístroj systémem elektronického oscilátoru, který kmitá odpovídající vlnovou délkou elektromagnetického záření. Kdy jeho energie je adekvátní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují strukturální organizace biologických objektů v řádném stavu. Přístroj umožňuje vyvolat bioelektrickou aktivitu mozkových neuronů, pomocí této aktivity v pozadí je možné zesilovat selektivně signály, které se oproti statickým proudům dají těžko rozpoznat. Informace o specifických temporálních stavech orgánů a tkáních jsou shromažďovány na basi nekontaktního triger senzoru, který byl vyvinut pomocí moderní informační technologie a mikro ultrazvukových okruhů. Tento senzor odkrývá těžko zjistitelné fluktuace signálů, které vyfiltruje ze zvukových projevů polí a konvertuje do digitální sekvence, kde jsou ošetřeny pomocí mikroprocesoru a pomocí interface kabelu přeneseny do komputeru.

NOVINKA
Od 3.9.2012 je možné zakoupit nový upgrade na OBERON TITANIUM AURUM software Metapathia 1.3 Plus. Tento nový software velmi ulehčuje a urychluje práci. Další informace na dotaz.

Oberon set obsahuje:

Generátor kmitočtů, 1 ks náramek s elektrodou, kabely 150 cm, USB kabel, sluchátka, přenosný luxusní kufřík s chromovými zámky a panty, ovládací software do počítače Metapathia 1.3

Rozměry přístroje: 14 x 10 x 2,5 cm

USB 2.0 Hi-sped

Rozměry přenosného kufru: 36 x 10 x 24 cm

Každý Oberon je kalibrován s procesorem počítače, aby ukazoval co nepřesněji. Trvá to průměrně 1-3 dny. Lze jej nastavit s větší nebo normální citlivostí. Počítač s nahraným programem by měl sloužit jen pro diagnostiku a poznámky. Další nahrané programy a stahování různých informací mohou rozhodit kalibraci přístroje a částečně ovlivnit nahrané vzorky. Poskytujeme také dálkovou správu Vašeho počítače, abyste nemuseli zbytečně kvůli případné chybě nebo zablokování programu zbytečně jezdit k nám desítky nebo stovky kilometrů.

Vyhodnocení stupnice bodů výsledku NLS - analýzy

1. Hladina laterální funkční aktivity
2. Hladina optimální regulace
3. Změna charakteristiky ve směru k vyšší hladině, stav zatížení
4. Asthenisace regulačních mechanizmů
5. Kompensující poruchy adapčního mechanismu
6. Dekompenzace adapčního mechanismu, rozsáhlé patologické stavy

Set OBERON TITANIUM AURUM nenahrazuje odbornou lékařskou péči, je pouze doplňkem alternativní medicíny.

K nainstalování softvéru je nutno dodat svůj vlastní počítač s požadovanými parametry, nebo firma pro Vás na požádání zajistí nový notebook a nainstaluje ovládací program.

Cena: 112.300,-
Copyright © energylife.cz 2010