HOME
 biorezonanční přístroje
 aktivátor vody
nákupní koš
pro distributory
kontakt

Obchodní podmínky Energy Life

Všechny ceny v internetovém obchodě www.energylife.cz jsou konečné včetně DPH.

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny ENERGY LIFE pharma natural s.r.o. jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny ENERGY LIFE pharma natural s.r.o., kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na zadaný e-mail.

8. Ceny a slevy - Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

9. Storno objednávky: Objednávku můžete stornovat e-mailem nebo telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na vás.

B. Dodací podmínky

Poštovné a balné je nad 2000,-Kč vždy ZDARMA.

1. Objednané zboží zasíláme obchodním balíkem České pošty, nebo expresní zásilkou přes firmu DPD. Informace o dodacích podmínkách pro zákazníky ze Slovenské republiky naleznete v podmínkách Zasíláni do SR

2. Objednané zboží je expedováno do 1 pracovního dne od přijetí objednávky, pokud je skladem. Vždy informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho e-mailovou adresu. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup, např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.

3. Rozvážka probíhá v pracovních dnech, nejdříve následující den po odeslání zásilky. Při doručování prostřednictvím České pošty má být v případě nepřítomnosti adresátovi balíku zanecháno Oznámení o uložení zásilky, kterou je možno následně vyzvednou do 7 dnů na přepážkách České pošty. Upozornění : z mnohých zkušeností je zřejmé, že poštovní doručovatel ne vždy toto oznámení vyplní a zanechá v místě požadovaného doručení . Daňový doklad je součástí zásilky a zároveň slouží jako záruční list.

Možné formy úhrady:

 • Dobírkou
 • Bankovním převodem

C. Reklamace a záruka zboží

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny ENERGY LIFE a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu

3. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.

4. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

E. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Reklamační řád

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jedním z následujících způsobů:

 • Na e-mailovou adresu provozovatele info@energylife.cz
 • Poštou na adresu provozovatele
 • Telefonicky
 • Osobním doručením

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradí prodejce.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi e-mailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:

 • reklamované zboží v originálním obalu bez porušené pečeti
 • stručný popis závady

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradí prodejce.

Reklamace uplatněná v záruční době

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • neodborným zacházením
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
Copyright © energylife.cz 2010